Komornik Warszawa

Co w sytuacji, gdy komornik sądowy nadużywa swoich praw?

Komornicy sądowi pełnią ważną rolę w systemie egzekucyjnym, zapewniając dochodzenie praw wierzycieli. Niestety, zdarzają się sytuacje, w których komornicy nadużywają swoich uprawnień, co może narazić dłużników na straty i krzywdę. W takich przypadkach dłużnicy mają prawo do ochrony swoich interesów. Czy komornik Warszawa ponosi jakąś odpowiedzialność za nadużycie władzy?

Czytaj dalej