Cięcie wodą

Cięcie strumieniem wody – “zimna” technologia przemysłu

Proces cięcia wodnego polega na erozji materiału pod wpływem strumienia wody o bardzo wysokim ciśnieniu. Przy cięciu materiałów miękkich – takich jak guma, tektura czy temu podobne – stosowana jest czysta woda, z kolei przy twardszych materiałach – w celu zwiększenia prędkości cięcia – używa się ścierniwa. Przy użyciu wody uzyskać można różne krawędzie cięcia, […]

Czytaj dalej