Cięcie wodą

Cięcie strumieniem wody – “zimna” technologia przemysłu

Bez kategorii

Proces cięcia wodnego polega na erozji materiału pod wpływem strumienia wody o bardzo wysokim ciśnieniu. Przy cięciu materiałów miękkich – takich jak guma, tektura czy temu podobne – stosowana jest czysta woda, z kolei przy twardszych materiałach – w celu zwiększenia prędkości cięcia – używa się ścierniwa. Przy użyciu wody uzyskać można różne krawędzie cięcia, w zależności od potrzeb, regulując ilość i rodzaj ścierniwa oraz prędkość cięcia. Cięcie rozdzielające jest najszybsze, ale krawędź cięcia będzie wówczas stosunkowo nierówna. Przy cięciu jakościowym krawędź będzie doskonałej jakości, ale odbędzie się to kosztem niższej prędkości cięcia, co przełoży się bezpośrednio na koszty.

Cięcie strumieniem wody – zastosowanie

Zaletą cięcia wodą jest brak zjawiska nagrzewania się materiału podczas obróbki, co ma miejsce w konkurencyjnych technologiach jak laser czy cięcie plazmą. Materiał nie zmienia swojej struktury podczas cięcia, nie ma problemów z nadtopieniami, zmianami twardości stali, itd. Największą wadą procesu cięcia strumienia wody jest, można to z przykrością powiedzieć, to, że nie można wyciąć niczego z materiału wrażliwego na wodę i wilgoć, takiego jak skóra, karton lub papier.

Cięcie strumieniem wody

Ekologia w przemyśle

Cięcie wodą wyróżnia się wysoką precyzją i może być stosowane do różnego rodzaju materiałów. Daje ponadto możliwość cięcia naprawdę grubych materiałów. Jest to technologia przyjazna dla środowiska, z pewnością ekologiczna i taka, którą zwiemy “przyszłościową”, ze względu na swoje bezpyłowe zastosowanie. Wykorzystując do cięcia wodę dbamy o środowisko. Nie produkujemy ciepła, nie tworzymy oparów. Ważne jest również to, że w przypadku cięcia materiału lub wycinania w nim otworów jest minimalna ilość odpadu. Jednak problemem jest tu wysoki poziom hałasu, mała prędkość cięcia i duży pobór prądu przez pompę.

Strumień wody pod ciśnieniem jest znacznie bezpieczniejszy i dużo bardziej kontrolowalny niż piła mechaniczna. Podczas cięcia nie powstaje wysoka temperatura – cięcie jest całkowicie bezpieczne. To tylko niektóre z powodów, które przemawiają za użytkowaniem technologii waterjet w przemyśle.