Pozwolenie zintegrowane Poznań

Co reguluje i kogo dotyczy pozwolenie zintegrowane Poznań?

Bez kategorii

Uzyskania pozwolenia zintegrowanego wymagają niektóre rodzaje działalności hodowlanej, przemysłowej oraz przetwarzania odpadów. Jest to koniecznie ze względu na odziaływanie ich działalności na środowisko. Zapoznaj się z naszym artykułem i sprawdź najważniejsze informacje dotyczące właśnie tego pozwolenia.

Pozwolenie zintegrowane Poznań – czym jest?

Pozwolenie zintegrowane to nic innego, jak dokument, który określa zasady i jest niezbędny w przypadku instalacji, które zaliczają się do grupy tych, mogących wpłynąć negatywnie na środowisko. Pozwolenie zintegrowane zapobiega zanieczyszczeniom oraz ich kontroli.

Co zawiera pozwolenie zintegrowane? Łączy warunki korzystania z instalacji, w powiązaniu z jej wielkością. Pozwolenie zintegrowane dotyczy danej instalacji, a dodatkowo określa zasady korzystania ze środowiska. Dotyczyć może emisji hałasu, zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego czy też zanieczyszczenia.

Kogo dotyczy pozwolenie zintegrowane?

 Pozwolenie zintegrowane wymagane jest dla instalacji, których działanie, ze względu na rodzaj i skalę działalności, może powodować zanieczyszczenie elementów środowiska, jak i jego całości. Rozporządzenie Ministra Środowiska wymienia 6 grup instalacji. Przykładem, który wymaga pozwolenia zintegrowanego jest instalacja:

  • do wytwarzania energii i paliw,
  • do produkcji i obróbki metali,
  • wykorzystywana w przemyśle mineralnym, chemicznym,
  • w gospodarce odpadami,
  • do produkcji papieru, płyt wiórowych,
  • w ubojni zwierząt, mleczarniach i rzeźniach,
  • do chowu lud hodowli drobiu i świń.

Jeśli nie wiesz, czy prowadzona przez ciebie działalność wymaga pozwolenia zintegrowanego, to warto skontaktować się z firmą, która zna wytyczne. Wszystko to zależy od rodzaju i skali działalności prowadzonej instalacji.

Składanie wniosku o pozwolenie zintegrowane

Zastanawiasz się, kto może złożyć wniosek o pozwolenie zintegrowane? Może to być podmiot, który posiada tytuł prawny do instalacji, podmiot chcący zrealizować nową instalację bądź też podmioty prowadzące części instalacji.